Kodeks sodelovanja z zdravstvenimi delavci

Petek, 27. maj 2016

Kodeks sodelovanja z zdravstvenimi delavci (kodeks OSZRp) ureja promocijo zdravil na recept, namenjeno zdravstvenim delavcem.

Kodeks transparentnosti

Petek, 27. maj 2016

Kodeks transparentnosti (kodeks JOPS) opredeljuje javno objavo plačil in drugih prenosov sredstev zdravstvenim delavcem, bodisi neposredno ali posredno prek zdravstvenih organizacij.

Kodeks sodelovanja z združenji bolnikov

Četrtek, 8. marec 2012

Farmacevtska industrija se zaveda, da ima številne skupne interese z organizacijami bolnikov, ki zastopajo in/ali podpirajo potrebe bolnikov in/ali njihovih skrbnikov. EFPIA je sprejela Kodeks sodelovanja združenji bolnikov ("Kodeks") zato, da bi bili ti odnosi etični in pregledni.